Díkuvzdání 2022

V sobotu 24. září od 15 hodin u nás proběhla Bohoslužba Díkůvzdání.Obrázky


Soubory16. 09. 2022