Křest Adriana

Měli jsme velikou radost, že jsme mohli prožívat spolu (nyní) už s bratrem Adrianem rozhodnutí odevzdat se Pánu Bohu :-)

Zároveň jsme ho přivítali do našeho sborečku :-)

Přejeme mu, mnoho Božího požehnání na cestě za Pánem Bohem. Také, aby nezapomněl, že všechny starosti, ale také radosti svěřoval Pánu Bohu.


Obrázky29. 06. 2022