Rozloučení s Danečkem Steblem

Po obrovské tragédii, i přes nespočet proseb vysílaných k nebeskému Otci jsme se s obrovským zármutkem museli dne 21.10.2021 dočasně rozloučit s našim milovaným Danečkem Steblem. Smuteční bohoslužba, ale i bohoslužba vděčnosti a naděje se uskutečnila v našem sboře 28.10.2021.

I přesto, že celá událost je velice smutná, upínáme se s nadějí k Bohu a věříme v brzké shledání.

Video z bohoslužby


FotografieSoubory28. 10. 2021